1926 Cocktails by W Slagter

Fransche Aperitifs

385. Onder den titel Pramche Aperitifa zijn deze drankm heden ten dage in Frankrijk en ook wel eldera zeer in den smaak. Er zijn venchillende eoorten. waarvan U er eenige hier vermeld vindt. zoowel van eigen . vinding ala van bestaande Aperitifs. Van de l>estaande zijn er maar enkele. die met na•m•anduiding te verkrijgen zijn. Men bestelt deze dranken in de Bara en Restaurants, meestal met een Aperitif van bijvoorbeeld: Picon Grenadine of wel Dubonnet Mineral etc. etc. Hierin heb ik eenige verandering gebracht voor– zoover deze geen naamaanduiding hebben, nJ. door dezen er een te geven.

W. S.

386. .... _c1ar Apaitif.

Valt een groot Wijnglas met: 1 Portglas ltal. V ermouth

1 Ptjpglaasje Grenadine. Met Water of Mineraalwater aanvullen. Benige stukjes fja naar weuch.

387. .Artiá Aperitif.

Vult een groot Wijnglas met: 1 Portglas Dabonnet 1 Pijpglaasje Aardbeiensiroop. Met Water of Mineraalwater aanvullen. Benige stukJa ijs naar weuch.

Made with