1926 Cocktails by W Slagter

Frappé's Cordials

Frappé's Cordial's zijn dranken, welke hoofd– zakelijk bestaan uit twee soorten drank. n.l. uit Likeur en Cognac of daarmede gelijkstaande dranken. Ook neemt men wel twee soorten Likeur. W orden geserveerd in groote Champagne- of W ijngla::en, welke tevoren met ijs goed koud ge– maakt zijn. Deze noemt men gefrappeerde glazen. Het zijn heerlijke Pousses café's. die ::ich goed laten smaken na het Diner of Souper.

409. Cordial van:

1 Likeurglaasje Cognac Fine Cham– pagne en

1 Likeurglaasje Cordial Medoc. In goed gefrappeerd glas doen.

410. Cordial van:

1 Likeurglaasje Cognac Fine Cham– pagne 1 Likeurglaasje Benedictine D.0.M. In goed gefrappeerd glas doen.

Hl. Cordial \'an:

1 Likeurglaasje Cognac Fine Cham– pagne l Likeurglaasje Grand Marnier Rouge. In goed gefrappeerd glas doen.

Whisky "BLACK & WHITE" 10 yeara old

Made with