1926 Cocktails by W Slagter

Pousse Café

644. Inleiding. Wil men Pousse Café's goed bereiden, dan be– hoort men zich eerst op de hoogte te stellen met het zwaartegewicht \'an de likeursoorten. Een vertrouwbare toelichting hiervan te geven is zeer moeilijk. omdat de \'ersch1llende likeurstokerijen niet op hetzelfde gehalte hun likeuren in den handel brengen. De meest stroopachtige ükeuren zijn bet zwaarst en worden bij de Pousse Café's het eerst in het glas gedaan, dan ven·olgens de minder zware tot de allerlichtste bovenaan komen. Ook behoort men bij bet inschenken veel zorg te besteden, dat de likeuren niet doorloopen. De beste manier ,·an inschenken is als volgt: Van de eerste likeursoort doet men de be– noodigde hoe\'eelheid in het glas, bij de andere te gebruiken likeuren houdt men binnen in het glas een lepeltje en laat de likeur er voorzichtig op vallen. Mocht men zich dan met een :waarder of lichter soort vergissen, dan komen de::e :oodoende van :elf op de goede plaats. Gebruikt puntige likeurgla:en groot model. welke men Pousse Café– glazen noemt. Hieronder \algen de recepten.

645. Atlanta.

• .J4 deel Crème de Rose (Rood) W ijnand Fockink

Whisky ..BLACK & WHITE" 10 years old

Made with