1929 A Mixer by Shurger Rezso

EUVS Collection First edition (on the cover and title page "second edition" printed, for the better selling).

nn ■•'-'OQH K42£'L¥

Gomttfs 5ARITAI0K K^KONYVE ■I- , kiada's

m

(II"- ")V\N)u>i ' V I' //

di^SXEAUDTOTTA: mnn\v\imuwiuiuii\uiii(uuiiuiiiiintiiii 3chur(>£r.

Olotonal His Masters Voice

Decea ColMinbla

HZEK A NJEGEREK a tilvoli Amcrikfibaii is haliollak kir. udy. hun^^zt*r}zy?ir vi!ai,'liir6t BUDAPEST,VH.RAKOCZIUT60.SZAM

ErOshungu beszpldg6p (Najjy loraezt jiitszik) Luxiis kofferi^ep KUlVoltU vilagmurka Columbia, Decca ... ... Olotonal

... 16— ... 40.-60.-80.- 120.— 180 240.—

le^'lokulefe.sebb t'lOliani^, valudi bGrtokbuii SIO.— Az Ksszes D.VLOK, ZESESZASIOK, luelyeket On mii este hallott, GIIAMOEOIVEEMEZE.'NI niiliink.kuphutAk! Modern Kofferorgona! kezlliangs/.crek: Ukulele Iluwai gltiir 8.- 12.- Szeiizdelbs ujdonsag! • Btiescbcr, Martin, Dol« net,Ilolloii suxopiiou K, Lecdy dobok, Vega,Paramount banjok kizarolugos ^bz^p- eurdpui vezerkepviselete. 51Yl

•?/ w n

A MIXER COCTAIL-, BAR- fiS KAVfiHAZI ITALOK KfiZIKONYVE

>

O cc

OsszeAllitotta SCHURGER REZSO

• _.t!,jC

CD o

A- II. kiadAs —^—

I

BUDAPEST, 1920.

„PAX" KIADO- fis NYOMDAVALLALAT RT. BUDAPEST, V. CSAKY UCCA 16

f-

.k*'l

«r'^ tgVSV'. >

♦ • . *»•' • V p' 5 ■"' ■■ f

Copyright by Schiirger Rezso Megrendelheto: Schiirger Rezso Budapest, VIIL Koris ucca 31

• "

- I

t'

y

'

-■

.♦

• .> •'

n -.f.-

n

• I :•'f"

n :rJ.

I- <,. I

t

..?:i\Vf>

n

blOszO

Amidfin a cocktail 6s bdritalok eldallitdsdnak jelen kdzikdnyv6t kladom,modot6salkalmatohajtok nyujtani tisztelt olvas6imnak a cocktallszerii italok szakszerii 6sszet6tel6nek megismer6s6re, bogy az eloirt receptek pontos betartasdval elsorangtl kiil- fdldi italokat dlllthassanak eld. Receptjeim elsoranguak, kitiino'en bevdltak, mi6rt is bdtorkodoin azokat tisztelettel ajdnlani. Budapest, 1928. december h6.

Tisztelettel Schurger Rezso

t, ,

•> . I'. n

nn -¥ ■r y

-v;.'

. '%V'''' ■-' A.

• '■'» hiv . - •

American Drinks

Szem61yes tapasztalataimb61 reconstrudlt ut61- 6rhetetlen amerikai bMtalok elk6szit6s6re adok utmutatdst. Asok amerikai ital kozul csak a legizesebbeket emlitem. Ndmelyek ndlunk is ismeretesek mint reggeli 6s esteb6d eldtti italok. A legfontosabb 6s legszuks6gesebb lelszere- 16sek: pobarak, eziist kupa (Becber) iiveg pezsgok (sekt) kiilonfdle nagysdgban 1/2, 1/4 6s 1/8 liter iirtartalommal, boros 6s vizes pobarak egy eziist kupa (Shaker) amely az ital rdzdsdra (Frapp6) 6s hut6s6re szolgdl, egy eziist k6zi sziiro'a(Shakerben) hiitott italoknak Iesziir6s6hez. Tobb hosszukds bdrkandl hosszu pohdrbanlevd italok kever6s6hez, szalmaszal, 8zalv6tdk, finomra vdgott j6g, kiilonidle comp6tok, friss gyiimolcsok alma, eper, mdlna, barack, anandsz, stb. Egy igazi barhoz szuks6ges: kev6s butorzattal f61ig elkiilonitve, 35 kiilonfele pobdr,32 f61e likdros pohdr, 10 f61e szirup, tbbbf61e friss 68 conserv gyiimolcs 6s 15—20 f61e fiiszer (gyokerek),

' '■ ' •'.' ■

' . * ■

n n ,

'. i ^",\.

...'A Sir . •

^ ■

r\

■ ■■>^

A ■-", *V ■ a:'-

I'i'- - . '■; ■'

B&rltalokhoz, Coctallekhez, flippekliez, BOWLEKHOZ csak a Magy. Kir. AllamiPincegazdasa^ boralt haszndljuk. Veiirkipvlselet: V. Arpdd ucca 7, szdm. :: Telefon: Lipdt 995—Si.

TARTALOM l-tOl 12-lg amerikai egyszerfi cocktaiiek

88 Munn 90 Navy 95 Nayean 100 Oko 105 Pilgrim 110 Rob-Roy 111 Rain Boy

Standard cocktaU

15 Absynth 20 BinghAm 25 Brandy 30 Bronx S3 Brooklyn 35 Calisaya

115 S. S. 120 Star 125 Suissette (Svisette) 130 Vermouth

40 Clover club 44 Champagner 45 Genever 50 Dubonnet 55 Gin 60 Hibbs 65 Hitt 66 Horses-Neck 70 Lone's-Tree 75 Manhattan 77 Manhattan mAs 80 Martini 85 Martini mds

133 Gasler 135 Virgin 140 Whisky 144 Zero

Flipek

145 Gin flips 146 Brandy flips 147 Sherry flips 148 Portwine flips

10

Pnnchok 250 Romaine punch

149 Champagner flips 150 Cacao

255 Extra punch meleg 260 Mhlna punch meleg Bdr-kU16nlegesss6gek 265 Absynth (olasz mddra) 270 Absynth (olasz mhs) 275 Nicolajefezk(orosz) m6d 280 Sangaree (angol) 285 Serbet 290 Sour rumbbl 295 Schoner Prinz (kina) 300 Whisky Hot 305 Swissle (India) 310 Ching-Ching 315 Whisky Sour 320 Maszagran 325 Mhrghiloman (meleg)

Cobblerek

170 Bor cobbler 175 Claret cobbler 177 Sherry cobbler 180Sherry cobbler mhslajta

185 Champagner mhs 188 Champagner mhs 190 Whisky cobbler

Hot Drinks

195 Gin sling 199 Brandy sling 200 Whisky sling 205 Flash of Lingthning 210 Toddy grog

330 Brandy Tvist 335 Brandy Fizz 340 Tricolor

Long Drinks

345 Knickebein 350 Grog (meleg 355 Cs^ja 356 Coup de Jacques 358 Macedoin 360 Likdrok fajsulya 365 Felszerel6s

220 Prince of Wales 225 Loving Cup 230 Bourbon Sour 235 Bowi6 240 Dalmatiner Bowie 245 Brandy Crusta

11

Amerikai egyszeru cocktailek

1. 1/3 francia Vermouth, 2/3 Greenall's Gin, keverni 6s narancsh^jjal a pchdr sz61et bekenni. ' 2. 1/3 francia Vermouth, 2/3 Greenall's Gin, k6t szelet narancs, keverni. 3. 1/3olasz Vermouth, 2/3 Greenall's Gin,keverni. 4. 1/4 francia Vermouth, 1/4 olasz Vermouth, kev6s Club Dry Gin, keverni: narancsh^J resze- lendo a pohdr sz616re.

fzalmaszdl

papirs2afre#a, pezs^of^avaro^ elso beszerzesi forrdsa

^ew^oviis vapirdruduar dSudapestf.Til.:fip-u.« Sci.;X425-31

12

5. 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Club Dry Gin, j61

keverni.

6. 3/4 Scotch Whiskey, 1/4 sdrga Chartreuse, 3

gyiiszii Orange Bitter, i61 keverni.

7. 1/6 francla Vermouth, 1/6 olasz Vermouth,

2/3 Gordon Gin, rdzni (frappd).

8. 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Booth's Tom Gin, J61

keverni es Sherryvel felszolgdlnl.

9. 1/2 Narancsld, 1/2 Gordon Gin, rdzni(frapp6). 10. 1/3 olasz Vermouth, 2/3 old Prentice Whisky,

1 tedskanal barack palinka.

11. 1/6 olasz Vermouth, 2/3 Geneva Gin,olajbogyd-

val, rdzni (frappd).

„sip©r fern-, ablak- es mdrvdnytisztitdsra a legalkalmasabb.

13

12. 1/6 francia Vermouth, 1/6 olasz Vermouth, 1/3 alma palinka, 1 khv6skanhl Triple Sec Curacao.

Standard Cocktails

15. Absynt 1/3 viz,2/8 absynt, 4 gyiiszii Orange Bitters jol

keverni.

20. Bingbam 1/3 francia Vermouth, 2/3 Gordon Gin,361 ke

verni.

25. Brandy 1 poh. brandy, 4 gyiiszii Orange Bitters vagy 2

gyiiszii Angostura, j61 keverni.

30. Bronx 1/3francia Vermouth, 2/3 Gordon Gin, 1 szelet

narancs, 36I keverni

33. Brooklyn 1/6 francia Vermouth, 1/6 olasz Vermouth, 2/3

Whisky, 1 drb narancshdj, keverni.

35. Calisaya 1 poh. Calisaya, 5 gyiiszii Orange Bitters,

keverni.

14

40. Clover Club 1 tojds feherje, 1 1/2 citroml6, 3/4 Gordon Gin,

1/4 Grenadine, razni ffrappe)

^

i. Cbampagner 1 boros^oMr pezsgd, 1 kdvds kandl mdlna- szorp. 4 csepp Angostura, 1/2 citromld es torott jdggel keverni. 45. Genever 1 borospoMr Genever, 1/2 borospohdr torott jeg, 1 csepp Angostura, 1 csepp cukorld, 1 kis citromhdj jol keverni, felszolgdini.

50. Duboimet 1 pob. Dubonnet 4 gyiiszu Orange Bitters

(frappd)

55. Gin 3/4 poh. Gin, 10 csepp szorp, 5 csopp Angos tura pdrolt gesztenydvel, torott jdggel felszolgdlni.

60. Hibbs 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Booth's Tom Gin,

narancsbdj, keverni, felszolgdlni.

65. Hitt 1 narancsid,4 gyiiszii Orange Bitters(Frappd).

66. Horses Neck 1 poh. szodaviz, 1 pohdr Ginger dla, 1 szelet

citrom 6s torott j6g (keverni).

15

70. Lome's Tree 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Gordoii gin,(Frappe). 75. Manliattan 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Whisky, 4 gyiiszii Orange Bitters, keverni. 77. Mamliattam (mias) 1 hosszii pohhr tele torott jeggel, 2 kavds- kanal cukorld, 1—2 csep Angostura, 1/2 P^har Curacao vagy Absynt, 1/2 pohar Vermouth, 1 szelet citrom, felszolgalni. 80. Martini 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Gardon Gin, 4 gyiiszii Orange Bitters,jdlkeverni,lelszolgalni,iolajbogy6val vagy cseresznydvel). 85. Martini(m&s) 1 barpohdr tele torott jeggel,2-3 csepp cukorle, 2-3 csepp angostura, 1/2 pohdr Curacao, 1/2 pohdr Old Tom Gin, 1/2 pohar Vermouth, jol keverni, lesziirni 6s egy kis citromlet hozzaadni,felszolgalni. 88. Munn 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Plymouth Gin, razni, mig fehdr lesz. MayerAntalhillidrdasztalos es kdvehdzi herendezd Budapest,Dob ucca 100. ■— Telefon: Jozsef 451-92,

y

.-

V S.• J

/

90. Navy 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Bols Gin, j61 keverni

95. Nayean 2 pohdr cocnac, 1 pohdr Nayean, 1 pohdr szirup 1 pohdr Xeres-cocnac egdsz pdrolt eeszte- nyevel ds torott jdg. 100. Oko 1 pohdr Oko.4 gyUszii Orange Bitters(Frappd). 105. Pilgrim 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Old Tom Gin, narancs- haj, reszeini, imitt-amott tetejdre szdrni. 110. Rob-Roy 1/2 pohdr torott jdg, 1/6 pohdr Vermouth,1/6 pohar Scotch Whisky, 1 csepp Angostura, iol keverm, felszolgdlni.

111. Rain Boy 1/6 francia Vermouth, 1/6 olasz Vermouth 2/3

Rye Whisky, citrom-hdjjal felszolgdlni.

115. S. S. 1/4 francia Vermouth, 1/4 olasz Vermouth,

1 pohdr Absynt.

120. Star 1/3 olasz Vermouth, 2/3 Alma Brandy, iol

keverni, cseresznyevel felszolgdlni.

-•T—

17

125. Saissette 1 tojas feh6rje, 1/2 pohAr Absynt, 1 gyiiazu

Anisette-Bitters, szbddvai felszolgalni.

130. Vermoutli 1 poh. francia Vermouth, 5 gytiszti Orange

bitters, keverni.

133. Gasler 1/3 Maraskino, 1/4 rum, 1/8 Sherry Brandy,

felszolgdini.

o cc-

135. Virgin 1/3 francia Vermouth, 2/S Plymouth Gin

(frapp6).

X •

140. Whisky 1 poh. Whisky, 5 gyiiszii Orange Bitters, na-

(D O

rancs h6jjal felszolgdini.

144. Zero 1/8 olasz Vermuth, 2/3 Gordon Gin, 2 szelet

narancs (frapp6).

rr

n

surolO- es kEzmosopor KAPHATO MINDENtlTT!

/•

)

18

145-t61 149 Flips

Grin Flip 2 tojas sargdja, 1/2 poh. cukorl6,1/2 citronil6, 1 kis poh. Genever Gin, jol rdzni, htsziirni, 1 szelet citrom,hosszu poharban felszolgalni.Igy kesziilnek: Whisky, Brandy, Sherry, Portvine es Champagner — Fllppek. 150. Caca6 Flip 1 kandl porcukor, 1 tojds sargaja, 1 kanal kakao, j61 feldolgoznl, 1 pohdr cognac, 1 pohdr Curacao Triplesec tejiel v. vlzzel felonteni 6s j6g- gel rdzni, hosszu pohdrhan atszurni, felszolgdlni. 170. Bor Cobbler 1 hosszu poharban 11/2 pohdr porcukor, 1/2 pohdr dsvanyvlz, 1/2 pohdr tiszta bor, jol keverni 6s aprdra vagott alma, szdio, ananasz vagy fdldi eperrel garnlrozni, szalmaszdllal felszolgdlnl. MERO GYULA FOGTECHNIKAI LABORATORIUMA BUDAPEST,Vil. DEMBINSZKY UCCA20. A legelokeld'bh helvdrosi fogorvosok dllando ssdllitoja. Prdcis munka,jo anyag, gyors szdllitds, olcso drak' Cobblerek

A'!'

19

175. Claret cobbler 1 hosszu poh.f61ig torott j^g,3/4 poh. cukorle, 1 cseppAngostura 11/2 pohar voros bor,jbl keverni, kockdra vdgott 1/2 alma,1 szel. citrom, felszolgdlni. 177. Sherry cobbler 1 nagy poh. f6Iig porcukor, 1/2 poh. dsvdny- viz, aprd torott jeggel megtolteni, Sherry 6s Port- vlnevel j61 keverni, ananasz 6s eperrel disziteni 6s lelszolgdlnl. 180. Sherry cobbler (mdsfajta) 1 nagy poh, 161ig finom t6rotti6g, 1/2 citrom- h6j darabos cukorral jol dbrzsblni, a cukrot jdl osszetorni 6s i6ggel bsszekeverni, 1 kandl mdlna- szorp, 2-8 kanal Sherry bor, 1 szelet narancs, keverni, szalmaszdllal felszolgalni. 185. Champagner cobbler 1 hosszu pohdrban 1 kdv6skandl porcukrot felolvasztani, 1 poh. Serteres cognaccal, 1-2 szelet narancs, 1-2 szelet anandsz, torott j6g, 1 pohdr pezsgfi, j61 keverni, fdldi eperrel izl6s szerint fel- szolgdlni. 188. Champagner cobbler(mds) 1 hosszu pohdr f61ig torottj6g, 8/4 likorpohdr cukorl6, 1/2 pohdr cognac, 1 csepp Angostura, 11/2 poh. pezsgd, j61 keverni, 1 szelet citrom,fel- szolgdlni.

20

190. Whisky cobbler 1/2 evdkandl porcukor, 1 1/2 kdv6skanal gyii- molcsszirup, 1/2 polidr dsvanyviz, torott j6ggel megtolteni, jol keverni, 1 borospolidr WMsky, narancs §s anandsszal disziteni, felszolgdlni.

Hot Drinks

195. Gin sling 1 pohdr tele torott j§g, 2 poMr cukorld, 1/2 citroml6, 2 pohdr Gin, jol keverni, dsvdnyvizzel kiegdsziteni, lelszolgalni. 199. Brandy Sling 1 kosszukas pohdr torott jdg,2 pohdr cukorl6, 1/2 citromld, 2 pohar Brandy(pklinka),j61 keverni, ^svdnyvizzel kiegdsziteni, felszolgalni. 200. Whisky Sling 1 nagyobb poMrban (2 dl.) tele j6ggel, 2 kis- pohdr cukorle, 1/2 citronil6, 2 pohdrka Whisky, j61 keverni, dsvdnyvizzel megtolteni, felszolgalni. 205. Flash of Liigthning. 1 pohdr Xeres-cognac, 1 citromld, 1 csepp Angostura, 1 kdvdskandl ribizkeiz, 1 pohdr szikviz 68 j6g, felszolgdlni.

21

210. Toddy Grog 1 pohdr rum,1 pohdr cognac,1 polidr Wtiisky kev68 cukor, egy kis muskdt dio 6s viz, egy csepp cltromI6 (esetleg reszelt citromhei) egy kis voros- bor 6s torott j6g, felszoIgd,Ini. (eper, anandsz vagy barackkal lebet disziteni).

Long Drinks

220 Prince of Wales 1 nagyobb kristalyos pohdrban egy kis j6ggel 1 pohdr tiszta bor,1 pohdr pezsgo, 1 poMr cognac, 1 csepp Angostura, kis vorosbor, j61 razni(frapp6) 1 vastag citromszelet dsvanyvizzel 2 1/2 dl.-re kleg6sziteni, felszolgdini. 225. Loving Cup 2 eydkandl porcukor, 1/2 kdv6skandl reszelt citrombdj, 1/2 kdveskandl torott szerecsen did, 1 pohdr Bordeaux bor, 3 pohar cognac, 1 pohdr Xeres cognac, 1 pohdr Maraskino, 3 szelet citrom, 1 pohdr pezsgo, torott jdggel felszolgdlni. 230. Bourbon Sour 1 kis boros pohdr Whisky,1 kis pohdr cukorld, 1/2 citromld, 1/2 pohdr dsvdnyviz, jdggel jdl rdzni, 6tszurni, 1 szelet citrommal felszolgdlni.

22

235. Bowl6 1 uveg pezsgo, 1/2 iiveg Szt. Juliana bor, 2 poMr rum, 2 poMr cognac,(egy kls Waldmeister fiiszer) vegyes gyiimblcs, 1 pohdr mdlna, kis por- cukor, 1 darab Jdggel felszolgalni. 240. Dalmatiner Bowie 1 liter konnyii asztali bor, kdnnyen meg- cukrozni, 2 dl. Maderia bor, 1 darab jeg, 3 pobdr Maraskino, (Lugordo de Zara) 1 kis iiveg pezsgo, szdraz siitemennyel (vagy sos manduldval) felszol- gdlni. 245. Brandy Crusta 1 sz6p citromnak a ket vdgdt levdgni 6s a h6jdt sz6pen lehdmozni, mint az almat,a bejegyben maradjon, 1 bores pobarban porcukorba a citrom- b6jdt beletenni, jol keverni 3-4 csepp Angostura, 4-5 csepp citromle, 2 csepp Maraskino, 3/4 pohdr tdrott j6g, 1 borospobar cognac, jol keverni, bar- pobarba dtsziirni, egy keves gyiimolccsel fel- szolgdlni.

Punch

250. Romaine Punch 5 dl. tejszin, 14 drb. kockacukor, 4 tojds- sdrgdja, 1/4 rud vanilla, 2 1/2 dl. rum fagyasztya, tdlalds eldtt 1/2 Uter tejszinbabbal elkeverni es felszolgdlni.

23

255. Extra,runcll 4 tojdssArgdja, 1 csepp szegfiiszeg-esenc, 12 dkgr. cukor, 2 1/2 dl. rum, 5 dl. viz tuzdn fel- verve, melegen felszolgdlni. 260. Mdlna Punch 2 1/2 dl. mdlnaszorp,11/2 liter forraltviz 2 1/2 dl. cognac, jol keverni,hozzdadunk pdr poliar Maras" kinot (io szemely reszere) felszolgalni (melegen).

Kiilonlegess^gek

265. Absynt olasz mddra 1 kispoMr Absynt, 2-3 db. jdg, 2-3 csepp Maraskino, 1/2 pobdr Anisette, lassan dtontve, hosszu poMrban jol keverni, felszolgalni. 270. Absynt olasz m6dra(m^s) 1 bdrpohdr tele torott jdg 3-4 csepp cukorld, 1 csepp Angostura-keserii, 1 csepp Anisette, 1/4 borospobdr viz, 34 poMr Absynt, jol rdzni, mlg az egdsz jol dsszefagy, hosszu poh^rban felszolgdlni, 1 szelet citrommal. 275. Nieolajeszh (orosz) 1 nagyobb likoros pohar tele cognaccal, tete- jdre egy vdkony szelet citrom(mag nelkiil) citromra 1 gyiiszii porcukor, haszndlat eldtt a citromotszajba vesszUk es igy isszuk a cognacot.

24

28U Sanderee(angol) 1 kis iiveg Madeira bor, 60 gr. porcukor, 1/2 borospoMr cltromld, 11/4 dl. cognac, 1/2 iiveg dsvanyviz, 1 kevds Muskdt-didt (fuszer) reszelni 1 darab j6ggel felszolgdlni. 285. Serbet iJllatos cukorU Rdzsa v. Jdcint illattal illatositjuk) 1 hosszu poharban fdlig cukorld (illatos) 1 pohar Maraskino vagy Curacao,1 kdveskandl cacad likdr, 1 kandl Chartreuse, 1 kanal Rozsalikdr, 1 kandl vanilialikor, 1 pobdr pezsgd, mdlndval vagy fbldi eperrel diszitjiik, 1 darab jdggel, szalmdval felszolgalni. 290. Sour (riuub61) 1 nagy poharban 1/2 kandl porcukor,1-2 csepp citromld 1 pohdr d,svanyviz, 3/4 poha,r finom J6g, 1 poha,r Jamaika rum, jol keverni, dtsziirni(saison) gyiimblccsel disziteni ds felszolgalni. 295. Scbbuer Prinz(Cblna) {DeWcatess iizletben vdsdrolunk 1 faz6k cukrozott „Ingvert") Ingvert1 borospohd,rba,hozzd,kis sajd.t levet ontiink, 1 borospohar Mandarinle, 1 kisiiveg (3 dl.) tiszta bor, 1 kisiiveg pezsgo, jdl keverni, felszolgdlni. 300. Wblsky Hot(meleg) 1 magas eddnyben 1/2 liter vizet 400 gr. cukor- ral felforraini, 1/2 liter Whiskyt jdl belekeverni, forron felszolgd,lni (lehet kicsiben is kdsziteni).

25

305. Swissl6(India) 1 kd,v6skanAl finom cukor,1 csepp Angostura, 1/2borospoMr cognac vagy Jamaika-rum,1/2 boros poh^r t6r6ttj6g, 1 eg6sz nyers tojas, jol osszerdzni (Frapp6) mig a j6g elolvad, sziiron dtsziirni, fel- szolgdlni. 310. Ching-Chmg 1 dl. Pfeffermint-viz, 1 dl. rum, 2-3 csepp szegfiiszeg (eszenc), 1 evdkandl porcukor, 1 alma levdt. torott jdggel felszolgdlnl. 315. Whisky Sour 1 hosszu borospohdrban 1/2 evdkandl porcukor, 3-4 csepp citromld, 1/2 borospohdr dsvdnyviz, 1 borospohdr Wbisky tele torott jeggel, jol keverni, hosszu bdrpohdrba dtsziirni, aproszemii gyumolcs- csel diszitve lelszolgdlni. 320. Maszagran 1/2 pohdr hideg, eros feketekdvd, 1 evdkandl 1 poll- cognac,jdggel felszolgdlnl(melldje 325. Marghiloman 1 evdkandl kristdlycukor, 1/2 evdkandl finom dardlt babkdvd, 1 pohdr cognac vagy rum, torok- eddnyben felforralni,amikorhabzikkdsz,felszolgdnl. 330. Brandy Tvist 1/2 citromld,1 kevds ribizkeiz, 1 pohdr Xeres cognac, 1 szelet citrom, torott jdggel felszolgdlni. 1 pondr dsvdnyviz).

26

335. Brandy Fizz 1 pohar cognac, 1/2 citroml6, 1 kdveskandl malnaszorp,1 borospolidr szodaviz, 5 csepp Angos tura-Bitter, torott jdggel felszolgdlnl. 340, Tricolor 1 hosszu pdlinkds pohdrba kdshegydn ontve 1/3 pohar Sherry brandy, (vagy malnaszorp) 1/3 pohar Alldsch-likdr, "1/3 pohdr (Pfeffermlnt) fel szolgdlnl. 345. Knielcebem 1 fejes poharban 3/4 rdsz Curacao Triple sec, 1 Ms frlss tojassdrgdjat, tetejdre vanllla-llkdrrel felontjiik felszolgdlnl. 350. Gro 1 pohdr rum, 1 pohdr-'^nllla-llkdr, 4 kocka- cukor forrovlzzel felontenl, 1 szelet cltrom tetejdre, felszolgdlnl. 355. Csaja 1 pohdr rum, 1 pohdr vanlllallkdr, 4 kocka- cukor, 1 csepp teafil, felforralnl, pohdrba ontenl, 1 szelet cltrom, rummal felontenl, meggyujtanl, felszolgdlnl. 356. Coup de Jaques 1 talpas pohdrban 1 szelet vaniliafagylalt, k6t- fdle likorrel lespriccelnl, tetejere tejszinhab, azutdn compdttal vagy Idel gyilmolccsel diszltjiik, fel szolgdlnl.

27

358. Macedoin 1 talpas poMrba tesziink vegyes comp6tot, 1 pohdr cukorszirup (Leiter-fele), 1 k4v6skandl Malaga, 1 k^veskanal Sherry Brandy, 1 kis kandl rum, 1 kis kandl tea, tetejdre anandsz- vagy gyii- molcs-fagylalt, felszolgalni.

LikCSrok fajsulya alul

feliil

SSriMlgyeknek Benedickter Dancinger Goldwasser Zbld Pfeffermint n

R6zsa-llk6r . . Sherry Brandy Sherry Brandy Sherry Brandy Sherry Brandy Chartreuse Zold Curacao . Benedickter Cordidl Medoc

Cognac Cognac Cognac Cognac

A legfontosabb haszndlatban levd italok, gyii- molcsfdldk, compotok, fiiszerek 6s felszerel6sek, amelyek kdszenletben tartanddk a kbvetkezok:

LikfirOk

Ginger dla Genever Gin Dubonnet Greenall's Gin Grenadin Orange Bitters Maraskino (Lugordo de Zara Plymont Gin

Angostura Absynt Bakardi-rum Booth's Tom Gin Barack pdlinka Club Dry Gin Cacao-likdr Calisaya

2S

GyUmoIcs,comp()t6s ftiszerek Eper, harack, ananhsz, alma, narancs, cit- rom, mdlnaszorp Muskdt,fahdj,szerecsen- di6,szegfiiszeg-eszen- cia, vanilla, kakad 6s porcukor Felszerel6sek (2, 1, 1/2, 1/4 dl.) Kiildnfdle cocktail-po- hdr, bdrpoharak, kii- lonfdle borospoharak

Pfeffermint Rye-Whisky Serteres-cognac Sholl-Whisky Shrga Chartreuse

Sherry Brandy Szilva pdlinka Triple sec Curacao Old Prentice Whisky Xeres-cognac

Borok

Pezsgd Olasz Vermouth Francia Vermouth Szt. Julianna Portvine Sherry bor Madeira Malaga

Bdrkandl K6zi sziird Merito kandl Reszelo K6s Ujeziist(Shaker) Mozsdr

Feher bor Voros bor

I liilllh iill

lllll

iiiiimiiiiiii

III

iiiniii

IS III

-FCcszit

mindmfele nyomtatvdnyt vdlasztekos kivitelhen

Dy

*

TELEFON: AUTOMATA 125-96

■' '" • ■ / . ■

...

, ■ ' •

n '

ts'-

I r

'-N.

*■

< ■•■; V':;

<■ :. f 1'; ;•.. : ."

'r

*.5 •-

i'hI'» •

'V^ v

'. n n •;••.•;s''-.'»^'-i»V,-..i^ I.". ■'•.'^■■>:,.,'ij\i'r'i ''Ji~t'xm

./•<\J

■1

•i-^' s-U-'k

vVv

f'i

IW:.

n *' .J '

'iiw')

■.^isti

m

/

. •

• ,"'. 'V: -

} n

n ¥*

Made with