1926 Cocktails by W Slagter

~~OllENHOVfNS • SîITTOUT

Een voortref{eljjk; drank, zeer geschik f voor ver/11..enging zoo wel met PALEADE als m'et PILSENER.

~ ~ :· 1\\ \.. - " "' . ~ ~ . 1:..;1

{

Van ouds doo} dok~{~~ aanbevolen als GezoNoJY.lRs. ERKEnD~ . - • . f l

Made with