1934 Bar La Florida Cocktails

PUBLICACION ANUAL DEL

Bar "LA FLORIDA"

LA CATEORAL DE LOS COCKTAILS

Directo~:

c5egundo Jf{enendez.

Admlnistrador:

Jl1,anuel !Rodriguez.

San Rafael y J\guila ---A-2666

tlltltlllllllllltlllllll!llHIUIUIUtlll!flllltllllllllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllHlllllll· :-: ~ :-: _..; :-: - :·: - :·: ..: : ;:.--- :·: == :-: - --.: :·: .:-: -= ll l•IH~llilllllillllUllllU;llllll!lllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllte

:Bijoux .JH,urat 3oyeria de Ca!idad. - !Paris

Made with