1926 Cocktails by W Slagter

139

467. Gin Fizz.

Bereiding als recept No. 465. Neemt in– plaats van Cognac. Gordon's Old T om Gin. Bij Yoorkeur 9ebruikt men hierbij geen Sinaasappelsap, maar Citroensap.

468. Golden Fizz.

Doet in den Shaker: Eenige stukjes ijs 2 Pijpglaasjes Cognac

1 Pijpglaasje Sinaasappelsiroop 2 Pijpglaasjes Sinaasappelsap 1 Pijpglaasje Dant::iger Goldwasser 1 Eiwit. Behandelen als recept No. 462. Vult den Shaker met: H et wit Yan een E1 Het sap van een halven Citroen Eenige stukjes ijs 1 Pijpglaasje Groene Chartreuse Yz Pijpglaasje Mara~quin. Behandelen als recept No. 462. Aanvullen met water. daarna \ oorzichtig 1 heele eidooier in het glas dompelen. zoodat de:e in bo\·enstaande Fizz mid" denin blijft drijven. De eierdooier kan ook met het andere benoodigde worden vermengd.

469. Imperia! Fizz.

470. Morning Glory Fizz. Doet in den Shaker: Eenige stukjes ijs

Whisky .,BLACK & WHITE" 10 years old

Made with